Om kulturskolen

24297376_1914024178611138_3354436324510717521_o.jpg

Om kulturskolen

“Kulturskole for alle” har vært målet siden den offentlige kulturskolen startet på 70-tallet og hadde navnet Trondheim kommunale musikkskole. 
Kulturskolen har sin oppgave og mandat fra Opplæringslovens §13-6 som sier at alle kommuner ha et kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.
Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen.

Kulturskolen gir opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen er også et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i Trondheim og Trøndelag.

Kulturskolens historie

Trondheim kommunale kulturskoles historie går helt tilbake til 1911. Da ble Trondhjems musikkskole etablert av organist Oskar Skaug. Han eide skolen, og drev den sammen med sin kone Sigrid, med musikkundervisning for barn og konservatorium for voksne. I 1973 ble skolen delt opp i Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium. I 1998 ble tilbudet utvidet til andre kunstuttrykk og navnet ble endret til Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK).  Dette navnet ble beholdt til 2009, da dagens navn ble innført. Kåre Opdal var skolens første rektor, en pioner og foregangsmann for de kommunale kulturskolene. Han ble etterfulgt av en av sine nære medarbeidere, Vidar Hjemås, som videreførte utviklingen av skolen fra ren musikkskole til kulturskole. Trondheim kommunale kulturskole har fått anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt både for oppnådde faglige resultat og for de samarbeidsmodeller med skoleverket for øvrig og kulturlivet ellers som er utviklet. Kulturskole for alle har vært Trondheim kommunale kulturskoles mål og motto i alle år. Skolens aktivitet er bygd på grunnidéen om at musikk- og kulturfag er like viktige som matematikk og språkfag.

Styringsdokumenter

Temaplan Trondheim kommunale kulturskole 2019 - 2023

Retningslinjer Trondheim kulturskole

Kontaktinfo

Trondheim kulturskole

Postadresse:
Trondheim kommune, Trondheim kulturskole
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
TK org-kode: 580000

Telefon: 72548800

Epost: trondheim-kulturskole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Send e-post

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 65, 7011 Trondheim
Mandag–fredag 08.00 til 15.30 
Sentralbord/ekspedisjon: 72 54 88 00 (kl. 08.00 - 15.30)
Instrument inn- og utlevering på ettermiddag, i Olavshallen: 90 96 54 28 (kl. 16.00 - 19.00)

Vegar Snøfugl, enhetsleder/ rektor 
E-post
Telefon/ mobil: +47 91885521

Stedfortredende rektor:
Svein Hanaset
E-post
Telefon/ mobil: +47 957 34 434

Ansatte

  • Om kulturskolen
  • Kulturskolens historie
  • Styringsdokumenter
  • Fagplaner
  • Kontaktinfo
  • Ansatte