Praktisk informasjon

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_blåseinstrument_messing.png

Vilkår og elevinformasjon

Kulturskolen tilbyr undervisning til barn og unge i Trondheim, frem til elevene fyller 20 år.

Alle som ønsker det kan søke om å få undervisning gjennom kulturskolens ordinære tilbud, også kalt kjernetilbudet. I tillegg har kulturskolen både bredde- og fordypningstilbud.

Fordypningstilbudet er for de elevene som har kommet relativt langt i sin faglige utvikling og viser stor interesse og innsatsvilje. Alle fordypningstilbud har opptaksprøver.  Les mer om fordypningstilbudet her. 

Avlysning av undervisning
Ved lærers fravær vil kulturskolen sette inn vikar, såfremt det er mulig. Eleven vil få refundert deler av skolepenger fra og med tredje avlyste undervisningstime i semesteret.

Ved påmelding aksepterer man følgende:
- Avtalen er økonomisk bindende semestervis, og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon
- Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon innen en uke etter mottatt henvendelse.

Søk plass

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak av elever gjøres i juni, men vi tar imot søknader hele året. Har du elevplass må du årlig, innen 1. mai, bekrefte at du ønsker å fortsette. Får du ikke elevplass, blir du satt på venteliste. Det meste av undervisningen følger skoleåret og foregår på ettermiddag/kveld.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med vårt sentralbord (tlf. 7254 8800).

Les om de ulike undervisningstilbudene her.

Søk plass her.

Elevstipend

Trondheim kulturskoles elevstipend er opprettet for elever ved Trondheim kulturskole.

Viderekomne elever som viser gode ferdigheter, stor interesse og innsatsvilje, kan søke om stipend til videreutdanning eller faglig fordypning.

Frist for å søke er 1. Mars.

Se mer informasjon her: Informasjon on elevstipend

Utmelding

Avtalen du har med Trondheim kulturskole er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon innen utmeldingsfristene. Du melder deg ut ved å logge inn på Min side og trykke på «utmelding», eller ved å sende en epost til kulturskolen. Du vil motta en skriftlig bekreftelse på utmeldingen på e-post. Lærere kan ikke motta utmeldinger. I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Utmeldingsfrister:
1. desember: For vårsemesteret
15. juni: For høstsemesteret

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semesteret. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp (1.desember).

Reregistrering
Alle elever må, for å beholde plassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai. Fornying av elevplass er bindende for høstsemesteret. Manglende re-registrering sidestilles med skriftelig utmelding og eleven blir avregistrert ved semesterslutt. Elever som ikke ønsker å fortsette etter sommeren skal ikke fornye elevplassen. Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon innen 1 uke etter mottatt henvendelse. ​

Skoleruta

Trondheim kulturskole følger i hovedsak skoleruta, men oppstart og avslutning kan avvike noe fra denne.

Forestillinger, konserter, utstillinger og andre arrangementer i regi av kulturskolen, vil kunne foregå utenfor ordinær undervisningstid.

Vår 2024
Oppstart etter nyttår: 2. januar
Planleggingsdag: 26. januar
Vinterferie: 19. – 23. februar 
Påskeferie: 25. mars – 1. april 
Fridager i mai: 1. mai, 9. ( Kr.himmelfartsdag), 10. mai, 17. mai  og 20. mai (2.pinsedag)
Siste skoledag før sommeren: 20. juni.

Høst 2024
Første skoledag etter skoleferien: 15. august
Høstferie: 07.-13. oktober.
Siste skoledag før juleferien: 20. desember.

Pris

Betalingssatser for Trondheim kulturskole fra 1. januar 2024:

UndervisningstilbudBetaling pr semester
Ordinær elevplasskr 2285

For elever med to eller flere ordinære elevplasser vil det påløpe et ekstra gebyr på kr 460. Dette gjelder per plass fra elevplass nr 2. Flere ordinære elevplasser kan eksempelvis være: Instrumentaltilbud + dans, visuell kunst + teater, instrument 1 og instrument 2 o.l.

Tilhørende samspill/gruppetilbud
Forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

Gjelder følgende undervisningstilbud:
- Band/ kammermusikk/ ensembler/ synthlab
- Sirkus allegro, ballett

kr 1 143

Fordypningstilbud
Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag
Dette gjelder Lørdagsskole musikk, sirkus og visuell kunst, samt tilbudene Takt, Kupp en klassiker og storband. For Lørdagsskole i musikk og Takt innføres ny sats først fra 1. aug 2024

kr 1 143
Fordypningstilbudet Sirkurious kr 4 570


Søskenmoderasjon:
Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.
Du kan søke om friplass når hustandens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000. Les mer her.

Andre kostnader:
Instrumentleie: kr. 300 per semester.
Materialkostnader visuell kunst: kr. 200 per semester.
Materialkostnader scenekunst: kr. 200 per semester.

Elevkontingenten faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem.

Friplasser

Du kan søke om friplass når hustandens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.
Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det
dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister:
01. september (gjelder hele skoleåret)
15. januar (gjelder vårsemesteret)

Søskenmoderasjon: Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søke plass i Kulturskolen?

Klikk på banneret "Logg inn/ Søk om plass" på forsiden eller finn ditt tilbud og trykk søk plass der.

Hva er brukernavn og passord på Min side i SpeedAdmin?

Brukernavn blir opprettet og passord valgt ved registrering. Hvis du har glemt brukernavn og passord har du mulighet til å trykke glemt passord.

Hva skjer hvis det ikke er ledige plasser?

Hvis vi ikke har ledige plasser, blir du satt på venteliste. Vi har dessverre ventelister på en del fag. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Hvilket utstyr må eleven ha?

Musikk:
Man må generelt ha eget instrument. I noen tilfeller kan man leie, men dette gjelder ikke alle instrument. Kryss av på søknadsskjemaet om dere ønsker å leie instrument hos oss. De som søker piano, må ha eget instrument hjemme. Noter kjøpes av eleven.

Dans/ sirkus/ teater:
Elevene betaler en materialkostnad som dekker leie av kostymer og annet utstyr som brukes i undervisningen. Det foreligger en utstyrsliste med oversikt over hvilket utstyr som kreves på de enkelte disipliner.

Visuelle kunstfag:
Elevene betaler en materialkostnad som dekker noe av kostnadene til materialer som brukes i undervisningen.

HVORFOR MÅ JEG RE-REGISTRERE?

Gjennom re-registrering bekrefter du at du fortsatt vil ha plassen neste skoleår, du kan oppdatere kontaktinformasjon, og bekrefte eller avkrefte at du vil stå på venteliste.

  • Vilkår og elevinformasjon
  • Søk plass
  • Utmelding
  • Skoleruta
  • Pris
  • Friplasser
  • FAQ