Praktisk informasjon

0001_TRKK_kommunikasjonsK_750x750px_blåseinstrument_messing.png

Vilkår og elevinformasjon

Kulturskolens undervisningstilbud gis til barn og unge i Trondheim kommune. Tilbudet gis ut semesteret elevene fyller 20 år.

Kulturskolen har åpent opptak. Unntatt er våre talenttilbud, som gir opplæring for elever med særlige forutsetninger. Her er det opptaksprøve for å komme inn. Elever fra andre kommuner kan søke våre talenttilbud, men må da søke plass gjennom kulturskolen på sitt hjemstedet. Dette gjelder også elever som har midlertidig bosted i Trondheim, men ikke meldt flytting til Trondheim kommune.

Avlysning av undervisning
Ved lærers fravær vil kulturskolen sette inn vikar, såfremt det er mulig. Eleven vil få refundert deler av skolepenger fra og med tredje avlyste undervisningstime i semesteret.

Les videre om våre retningslinjer

Søk plass

Kulturskolens ordinære tilbud har ingen søknadsfrist. Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni, men skolen tar imidlertid imot søknader hele året. Har du elevplass må du bekrefte at du ønsker å fortsette hvert år innen 1. mai. Dersom du ikke får elevplass, vil du komme på venteliste. Det meste av undervisningen følger skoleåret, og foregår på ettermiddag/kveld.

Alle fordypningstilbud har opptaksprøver.

Har du spørsmål vedrørende opptak, undervisningstilbud eller søknad, se her. 
For ytterligere spørsmål ta kontakt med vårt sentralbord (tlf. 7254 8800).
Les om de ulike undervisningstilbudene her.
Søk plass her.

Utmelding

Avtalen du har med Trondheim kulturskole er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Du melder deg ut ved å logge inn på Min side og trykke på «utmelding» eller ved å sende epost til kulturskolen. Du vil motta en skriftlig bekreftelse på utmeldingen på e-post. Lærere kan ikke motta utmeldinger. I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Utmeldingsfrister:
1. desember: For vårsemester
15. juni: For høstsemesteret

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp (1.desember).

Reregistrering
Alle elever må, for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai. Fornying av elevplass er bindende for høstsemesteret. Manglende re-registrering sidestilles med skiftelig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt. Elever som ikke ønsker å fortsette etter sommeren skal ikke fornye elevplassen. Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon innen 1 uke etter mottatt henvendelse. ​

Skoleruta

Trondheim kulturskole følger i prinsippet skolenes ferie – og fridager, men ved at kulturskolen underviser på ca. 47 ulike steder i Trondheim kan det forekomme lokale avvik.

Normaltilbudet i kulturskolen tilsier 38 ukers undervisning. Oppstart og avslutning kan avvike fra grunnskolens skolerute. Forestillinger / konserter / utstillinger vil komme i tillegg.

Høst 2023
Første skoledag etter sommerferien: 21. august
Skolens høstferie: 9.-13. oktober
Siste skoledag før jul: 21. desember

Vår 2024
Oppstart etter nyttår: 2. januar
Planleggingsdag: 26. januar
Vinterferie: 19. – 23. februar 
Påskeferie: 25. mars – 1. april 
Fridager i mai: 1. mai, 9. ( Kr.himmelfartsdag), 10. mai, 17. mai  og 20. mai (2.pinsedag)
Siste skoledag før sommeren: 20. juni.

Pris

Eleven betaler en semesteravgift / kursavgift fastsatt gjennom vedtak i bystyret, og priser er oppgitt pr. semester (halvt år). Elevkontingenten faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem.

Ved påmelding aksepterer man følgende betingelser:

 • Avtalen er økonomisk bindende semestervis, og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon
 • Lærere kan ikke motta utmeldinger.
 • Utmeldingsfrist for vårsemesterert er 1. desember og for høstsemesteret 15. juni. Les mer om utmelding her.
 • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp.
 • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.
 • Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon innen en (1) uke etter mottatt henvendelse.

Ordinær elevplass: kr 2190 per semester. Kr 4380 per år (fra 01.01.2023) 

Søskenmoderasjon: Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.
Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000. Les mer her.

Andre kostnader:
Instrumentleie: kr. 300 per semester. Reglement for instrumentleie.
Materialkostnader visuell kunst: kr. 200 per semester.
Materialkostnader scenekunst: kr. 200 per semester.

Friplasser

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.
Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det
dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet.

Søknadsfrister:
01. september (gjelder hele skoleåret)
15. januar (gjelder vårsemesteret)

Søskenmoderasjon: Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søke plass i Kulturskolen?

Klikk på banneret "Logg inn/ Søk om plass" på forsiden eller finn ditt tilbud og trykk søk plass der.

Hva er brukernavn og passord på Min side i SpeedAdmin?

Brukernavn blir opprettet og passord valgt ved registrering. Hvis du har glemt brukernavn og passord har du mulighet til å trykke glemt passord.

Hva skjer hvis det ikke er ledige plasser?

Hvis vi ikke har ledige plasser, blir du satt på venteliste. Vi har dessverre ventelister på en del fag. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Hvilket utstyr må eleven ha?

Musikk:
Man må generelt ha eget instrument. I noen tilfeller kan man leie, men dette gjelder ikke alle instrument. Kryss av på søknadsskjemaet om dere ønsker å leie instrument hos oss. De som søker piano, må ha eget instrument hjemme. Noter kjøpes av eleven.

Dans/ sirkus/ teater:
Elevene betaler en materialkostnad som dekker leie av kostymer og annet utstyr som brukes i undervisningen. Det foreligger en utstyrsliste med oversikt over hvilket utstyr som kreves på de enkelte disipliner.

Visuelle kunstfag:
Elevene betaler en materialkostnad som dekker noe av kostnadene til materialer som brukes i undervisningen.

HVORFOR MÅ JEG RE-REGISTRERE?

Gjennom re-registrering bekrefter du at du fortsatt vil ha plassen neste skoleår, du kan oppdatere kontaktinformasjon, og bekrefte eller avkrefte at du vil stå på venteliste.

 • Vilkår og elevinformasjon
 • Søk plass
 • Utmelding
 • Skoleruta
 • Pris
 • Friplasser
 • FAQ